Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่และการควบคุมภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองการประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองวิชาการและแผนงาน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เรื่องราวร้องทุกข์ / รายงานผลการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ประจำเดือน กันยายน 2562 (11 ต.ค. 2562)  
ประกาศกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (04 ต.ค. 2562)  
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลจอมพลเจ้า... (04 ต.ค. 2562)  
โครงการ "แว่นตาพอเพียง สู่ชุมชน" (04 ต.ค. 2562)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (02 ต.ค. 2562)
ประกาศการแสดงดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (02 ต.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามั... (27 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามั... (23 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุ... (23 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง รับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ... (20 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง รับลงทะเบียนและยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิก... (20 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกค... (13 ก.ย. 2562)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (09 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู... (05 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยค... (03 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของ... (23 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอม... (22 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง การดำเนินโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อเ... (16 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำ... (16 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง การแสดงการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุและผู้... (09 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การคัดแยกขยะ (01 ต.ค. 2562)  

ประโยชน์ของไบโอดีเซล (11 ก.ค. 2562)  

โรค มือ เท้า ปาก (10 ก.ค. 2562)  

พิษสุนัขบ้า ภัยร้ายใกล้ตั... (10 ก.ค. 2562)

เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ... (14 พ.ค. 2562)

ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้า... (18 มี.ค. 2562)

เลือกตั้ง ส.ส. 24 มีนาคม ... (01 มี.ค. 2562)

39 วิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด... (04 ก.พ. 2562)

การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโร... (15 พ.ย. 2561)

ขอเชิญร่วมกรอกแบบข้อมูล ผ... (12 พ.ย. 2561)

ขอเชิญเข้าชนศูนย์การเรีย... (16 ต.ค. 2561)

สัปดาห์รวมพลังส่งเสริมพัฒ... (20 ก.ค. 2561)

ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เท... (11 ก.ค. 2561)

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเร... (31 พ.ค. 2561)

โครงการท้องถิ่นไทยไร้ทุจร... (20 พ.ค. 2561)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วอล์คแร... (03 พ.ค. 2561)

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็... (30 พ.ย. 2560)

การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโร... (21 พ.ย. 2560)

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานเทศบ... (02 พ.ย. 2560)

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง... (24 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (11 ต.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ... (11 ต.ค. 2562)  
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (09 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 โครงการ (20 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อสปอตโฆษณา... (20 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 โครงการ (18 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 2 โครงการ (12 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำนวน 4 โครงการ (10 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร... (05 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารทำความสะอาดช... (05 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่อง... (05 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 โครงการ (30 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9 โครงการ (รายละเอ... (23 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างถนน... (23 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียงพร้... (21 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำ... (21 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของเทศบาลที่ชำรุด ... (19 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร... (14 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส ที่ 3 (เมษาย... (08 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องถ... (07 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก... (17 ก.พ. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก... (17 ก.พ. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภ... (10 ก.พ. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภ... (10 ก.พ. 2560)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ เพื่อแต่งต... (26 ม.ค. 2560)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ เพื่อแต่งต... (26 ม.ค. 2560)
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรั... (17 ม.ค. 2560)
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรั... (17 ม.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้... (21 ก.ค. 2554)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้... (21 ก.ค. 2554)
ด้วยเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับโอนพนักงา... (08 มิ.ย. 2553)
ด้วยเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับโอนพนักงา... (08 มิ.ย. 2553)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง จังหวัดร... (21 ก.ย. 2552)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง จังหวัดร... (21 ก.ย. 2552)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา

หมู่ที่ 3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ : 0-3896-4099, แฟกซ์ : 0-3896-4176  E-mail : admin@jompollocal.go.th
Powered By 
jompollocal.go.th