Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่และการควบคุมภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองการประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองวิชาการและแผนงาน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลฯ ประจำปีงบประม... (03 ต.ค. 2561)  
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลฯ ประจำปีงบประม... (01 ต.ค. 2561)  
ขอความร่วมมือสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย ระดับจังหวัด" (28 ก.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระย... (21 ก.ย. 2561)
ประกาศการแสดงการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (11 ก.ย. 2561)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (10 ก.ย. 2561)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลฯ ประจำปีงบประม... (07 ก.ย. 2561)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบก... (05 ก.ย. 2561)
ประกาศรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2... (05 ก.ย. 2561)
ประกาศรับลงทะเบียนและยื่นรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (05 ก.ย. 2561)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยาย... (28 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศึกษาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ (28 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในการจราจร (27 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (27 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ประจำปีง... (24 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิ... (24 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 3... (24 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (23 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามหน้า... (23 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามหน้... (23 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญเข้าชนศูนย์การเรีย... (16 ต.ค. 2561)  

สัปดาห์รวมพลังส่งเสริมพัฒ... (20 ก.ค. 2561)  

ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เท... (11 ก.ค. 2561)  

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเร... (31 พ.ค. 2561)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วอล์คแร... (03 พ.ค. 2561)

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็... (30 พ.ย. 2560)

การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโร... (21 พ.ย. 2560)

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานเทศบ... (02 พ.ย. 2560)

เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ... (16 ต.ค. 2560)

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง... (24 ส.ค. 2560)

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าร... (24 ส.ค. 2560)

ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจ... (15 ส.ค. 2560)

คำขวัญวันแม่ ปี 2560 (08 ส.ค. 2560)

รัชกาลที่ 10 (08 ส.ค. 2560)

ประชาสัมพันธ์ปลูกดาวเรือง... (08 ส.ค. 2560)

เชิญชวนปลูกดาวเรืองอาคารเ... (08 ส.ค. 2560)

เชิญชวนปลูกดาวเรือง ติดอั... (08 ส.ค. 2560)

เชิญชวนปลูกดาวเรือง ติดลา... (08 ส.ค. 2560)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วอล์คแร... (01 ส.ค. 2560)

ประกาศ เรื่องการชำระภาษีป... (16 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเสาหลักนำทางทำจากวัสดุยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะ... (18 ต.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ต.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเก... (17 ต.ค. 2561)  
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน (16 ต.ค. 2561)
ประกาศการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (16 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มแบบสันกาว เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... (16 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารงานป้องกัน... (09 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเ... (09 ต.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi... (09 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256... (09 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพ... (08 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจา... (08 ต.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (08 ต.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (08 ต.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (02 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเสาหลักนำทางทำจากวัสดุยางพารา บริเวณถนนเกียรติร่วมมิ... (01 ต.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (... (28 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 1592 ร... (27 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก... (17 ก.พ. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก... (17 ก.พ. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภ... (10 ก.พ. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภ... (10 ก.พ. 2560)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ เพื่อแต่งต... (26 ม.ค. 2560)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ เพื่อแต่งต... (26 ม.ค. 2560)
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรั... (17 ม.ค. 2560)
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรั... (17 ม.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้... (21 ก.ค. 2554)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้... (21 ก.ค. 2554)
ด้วยเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับโอนพนักงา... (08 มิ.ย. 2553)
ด้วยเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับโอนพนักงา... (08 มิ.ย. 2553)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง จังหวัดร... (21 ก.ย. 2552)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง จังหวัดร... (21 ก.ย. 2552)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา

หมู่ที่ 3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ : 0-3896-4099, แฟกซ์ : 0-3896-4176  E-mail : admin@jompollocal.go.th
Powered By 
jompollocal.go.th