Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองการประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองวิชาการและแผนงาน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เอกสาร "มหาดไทยสามัญประจำบ้าน" (20 ก.ค. 2560)  
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (20 ก.ค. 2560)  
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโดยการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้... (19 ก.ค. 2560)  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาช... (18 ก.ค. 2560)
โครงการแว่นตา "พอเพียง สู่ชุมชน" (18 ก.ค. 2560)
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (18 ก.ค. 2560)
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ "ตุ๊กตาแป้งปั... (18 ก.ค. 2560)
รายงานแผนการเงินประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) 2560 (13 ก.ค. 2560)
รณรงค์หยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในคร... (11 ก.ค. 2560)
ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของเทศบาลที่ชำรุด (ครั้งที่ 2) โดยวิธีทอดตลาด (07 ก.ค. 2560)
คู่มือประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (04 ก.ค. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (04 ก.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ประจำปีง... (04 ก.ค. 2560)
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้น้ำประปา ... (03 ก.ค. 2560)
กิจกรรมพิเศษการกุศลสมาคมคนตาบอดจังหวัดระยอง (03 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (21 มิ.ย. 2560)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญวันธรรมสวนะ และทำดีเพื่อสังคม (19 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (19 มิ.ย. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม (19 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชนจังหวัดระยอง ปร... (19 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประกาศ เรื่องการชำระภาษีป... (16 พ.ย. 2559)  

โครงการเทศบาลโปร่งใสด้วยส... (01 ก.ย. 2559)  

ประชาสัมพันธ์งาน (08 ก.ค. 2559)  

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโร... (02 มิ.ย. 2559)

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งข... (16 พ.ค. 2559)

กิจกรรมงานรัฐพิธี “วันพระ... (07 เม.ย. 2559)

โครงการจัดงานวันสงรานต์แล... (30 มี.ค. 2559)

การอบรมแผนอพยพหนีไฟ การดั... (28 มี.ค. 2559)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร... (25 มี.ค. 2559)

เงินสนับสนุนการสงเคราะห์เ... (25 มี.ค. 2559)

ประกาศ เรื่องการชำระภาษี ... (18 พ.ย. 2558)

ประวัติเจ้าพระยาสุรศักดิ์... (07 ต.ค. 2558)

ขอเชิญสักการะจอมพลและมหาอ... (07 ต.ค. 2558)

ขอเชิญนมัสการหลวงพ่อทันใจ... (07 ต.ค. 2558)

โครงการอบรมและส่งเสริมอาช... (16 ก.ย. 2558)

โครงการจัดงานวันเทศบาล (23 พ.ค. 2557)

โครงการ (23 พ.ค. 2557)

โครงการส่งเสริมการศึกษาแล... (23 พ.ค. 2557)

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้อ... (06 พ.ค. 2557)

โครงการจัดงานวันสงกรานต์แ... (16 เม.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (20 ก.ค. 2560)  
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโดยการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้... (19 ก.ค. 2560)  
รายงานแผนการเงินประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) 2560 (13 ก.ค. 2560)  
ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของเทศบาลที่ชำรุด (ครั้งที่ 2) โดยวิธีทอดตลาด (11 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (21 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (19 มิ.ย. 2560)
รายงานงบทดรอง รายรับ-รายจ่าย เดือนพฤษภาคม 2560 (15 มิ.ย. 2560)
รายงานแผนการเงินประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 2560 (08 พ.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผ... (04 พ.ค. 2560)
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2560 (25 เม.ย. 2560)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการพิจ... (25 เม.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเด็กเล่น (19 เม.ย. 2560)
ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของเทศบาลที่ชำรุด (ครั้งที่ 3) โดยวิธีทอดตลาด (18 เม.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนเกียรติร่วมมิตร 2 พร้อมวางท่อระบาย... (28 มี.ค. 2560)
ประกาศร่างขอบเขต (TOR) และราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนเกียรติร่วมมิตร ... (17 มี.ค. 2560)
ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของเทศบาลที่ชำรุด ครั้งที่ 2 โดยวิธีทอดตลาด (13 มี.ค. 2560)
รายงานการรับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (07 มี.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (07 มี.ค. 2560)
รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2560 (17 ก.พ. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 (17 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก... (17 ก.พ. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก... (17 ก.พ. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภ... (10 ก.พ. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภ... (10 ก.พ. 2560)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ เพื่อแต่งต... (26 ม.ค. 2560)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ เพื่อแต่งต... (26 ม.ค. 2560)
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรั... (17 ม.ค. 2560)
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรั... (17 ม.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้... (21 ก.ค. 2554)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้... (21 ก.ค. 2554)
ด้วยเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับโอนพนักงา... (08 มิ.ย. 2553)
ด้วยเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับโอนพนักงา... (08 มิ.ย. 2553)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง จังหวัดร... (21 ก.ย. 2552)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง จังหวัดร... (21 ก.ย. 2552)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา

หมู่ที่ 3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ : 0-3896-4099, แฟกซ์ : 0-3896-4176  E-mail : admin@jompollocal.go.th
Powered By 
jompollocal.go.th