Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติสาธารณสุขฯ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองการประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองวิชาการและแผนงาน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม... (08 ม.ค. 2561)  
ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่... (28 ธ.ค. 2560)  
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเว... (19 ธ.ค. 2560)  
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำดื่ม โรงผลิตน้... (19 ธ.ค. 2560)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบร... (19 ธ.ค. 2560)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้มีสิทธิรับเงินเบี... (15 ธ.ค. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพร... (07 ธ.ค. 2560)
การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง (04 ธ.ค. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนธันวาค... (04 ธ.ค. 2560)
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานปี 2561 (29 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหารถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล... (28 พ.ย. 2560)
การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.... (21 พ.ย. 2560)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ (20 พ.ย. 2560)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน... (16 พ.ย. 2560)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้หวัดนก (16 พ.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหารถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd... (15 พ.ย. 2560)
ประกาศการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2561 (09 พ.ย. 2560)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.... (07 พ.ย. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤศจิก... (02 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็... (30 พ.ย. 2560)  

การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโร... (21 พ.ย. 2560)  

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานเทศบ... (02 พ.ย. 2560)  

เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ... (16 ต.ค. 2560)

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง... (24 ส.ค. 2560)

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าร... (24 ส.ค. 2560)

ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจ... (15 ส.ค. 2560)

คำขวัญวันแม่ ปี 2560 (08 ส.ค. 2560)

รัชกาลที่ 10 (08 ส.ค. 2560)

ประชาสัมพันธ์ปลูกดาวเรือง... (08 ส.ค. 2560)

เชิญชวนปลูกดาวเรืองอาคารเ... (08 ส.ค. 2560)

เชิญชวนปลูกดาวเรือง ติดอั... (08 ส.ค. 2560)

เชิญชวนปลูกดาวเรือง ติดลา... (08 ส.ค. 2560)

ประกาศ เรื่องการชำระภาษีป... (16 พ.ย. 2559)

โครงการเทศบาลโปร่งใสด้วยส... (01 ก.ย. 2559)

ประชาสัมพันธ์งาน (08 ก.ค. 2559)

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโร... (02 มิ.ย. 2559)

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งข... (16 พ.ค. 2559)

กิจกรรมงานรัฐพิธี “วันพระ... (07 เม.ย. 2559)

โครงการจัดงานวันสงรานต์แล... (30 มี.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่... (28 ธ.ค. 2560)  
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเว... (19 ธ.ค. 2560)  
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำดื่ม โรงผลิตน้... (19 ธ.ค. 2560)  
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบร... (19 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหารถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล... (28 พ.ย. 2560)
การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.... (21 พ.ย. 2560)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน... (16 พ.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหารถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd... (15 พ.ย. 2560)
ประกาศการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2561 (09 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณอาคารอเนกป... (30 ต.ค. 2560)
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (17 ต.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประ... (17 ต.ค. 2560)
รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (17 ต.ค. 2560)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนเกียรติร่... (12 ต.ค. 2560)
ประกาศกำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) (11 ต.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประ... (09 ต.ค. 2560)
รายงานการรับ-จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (05 ต.ค. 2560)
ประกาศกำหนดราคากลางอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (04 ต.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (02 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก... (17 ก.พ. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก... (17 ก.พ. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภ... (10 ก.พ. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภ... (10 ก.พ. 2560)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ เพื่อแต่งต... (26 ม.ค. 2560)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ เพื่อแต่งต... (26 ม.ค. 2560)
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรั... (17 ม.ค. 2560)
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรั... (17 ม.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้... (21 ก.ค. 2554)
ประกาศเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้... (21 ก.ค. 2554)
ด้วยเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับโอนพนักงา... (08 มิ.ย. 2553)
ด้วยเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับโอนพนักงา... (08 มิ.ย. 2553)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง จังหวัดร... (21 ก.ย. 2552)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง จังหวัดร... (21 ก.ย. 2552)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา

หมู่ที่ 3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ : 0-3896-4099, แฟกซ์ : 0-3896-4176  E-mail : admin@jompollocal.go.th
Powered By 
jompollocal.go.th